Ardievas Laikmetam:
Rakstu un runu atlase, 1947-1989
(Latvia: Recollections of an Age)

by Adolf Sprudžs
2001

Selected articles, speeches and lectures on experiences of Latvian exiles after World War II, discussions of the status of Latvia in international law, and of problems facing Latvians in foreign countries.

Note: Non-Latvian versions of the Netscape web browser do not display the Latvian characters correctly. For that reason, we have made a PDF version of the entire book available.

Table of Contents (PDF format)
Text (PDF format)


Saturs

Ievadvardi 1-3 lpp.

1. Busim aktivi
Nedelas Apskats (Detmold), 1947. gada 8. augusta
4-7 lpp.

2. Mes braucam pa jaunu celu
Nedelas Apskats (Detmold), 1947. gada 3. oktobri
8-10 lpp.

3. Ka angli sagatavo jaunos oglracus
Latviešu Zinas, 1947. gada 12. decembri
11-12 lpp.

4. Intelligence mekle darbu
Nedelas Apskats (Detmold), 1949. gada 4. februari
13-20 lpp.

5. Optimisms un realitates
LATVIJA, 1949. gada julija
21-24 lpp.

6. Pazemes viru vidu
VAIROGS (Louvain), 1950. gada Nr.1(3) janvaris
25-27 lpp.

7. Latviešu gatavotas kartes pasaules tirgu: ka strada P. Mantnieka kartografijas instituts un gramatu apgads Brisele
LATVIJA, 1951. gada maija
28-32 lpp.

8. Jaunatne, politika un partijas
LATVIJA,1952. gada julija
33-37 lpp.

9. Trimdas cela zimes: Pardomas 18. novembri
Runa Brisele, Belgijas latviešu 1952. gada 18. novembra akta
38-49 lpp.

10. Sen gaiditi vardi: Piezimes pie prof. Aizsilnieka rakstu
serijas par nacionalas kulturas saglabašanu trimda

50-52 lpp.

11. Darbs, emigracija, eksameni un velešanas: Par ko
runa tautieši Belgija

53-57 lpp.

12. Stimsona doktrina un Baltijas valstis
LATVIJA, 1955. gada 8., 15., 22. janvara un 2. februara
numuros
58-75 lpp.

13. Pasaules krustcelos
Dzimtenes Balss (Cikaga), 1957. gada janvari,
76-80 lpp.

14. Baltijas valstis un Vacija diplomatiskas
vestures un starptautisko tiesibu gaisma,
1939-1955

Referats Akademiskas vienibas LIDUMS 35 gadu svetkos
1960. gada Kanada,
81-102 lpp.

15. Latvijas de iure atzišanas nozime
Runa Cikagas latviešu radio raidijuma; MES, 1964. gada
Nr. 13, 103-106 lpp.


16. 1964. gada 18. novembra svetku runa Cikagas Latviešu
Kr. Barona skolas saimei
107-112 lpp.

17. Cikagas latviešu skolas problemas iztirzajuma
atreferejums
(1969.g.?)
113-120 lpp.

18. Valodu divkauja
Referats skolotaju kursos Garezera
, 1971. gada
vasara; ALA ŽURNALS, 1972. gada Nr.6 aprilis
121-131 lpp.

19. Musu nacionala darba prioritates
Referats Amerikas Latviešu Katolu Apvienibas kongresa
1973
. gada vasara; AGLONAS VESTIS, 1973. gada Nr. 8
(108) augusts; Nr. 9 (109) septembris
132-144 lpp.

20. Latviskas nakotnes celu meklejot
Svetku runa Akademiskas vienibas LIDUMS 50 gadu svetku sagaita 1975. gada Toronto,
145-160 lpp.

21. Latviešu fikcijas un realitates
Runa Cikagas Latviešu Biedribas nama 1976. (?) gada;
ALA ŽURNALS, 1977. gada Nr. 20 (maijs)
161-175 lpp.

22. Latvijas de iure šodien
Runa Cikagas latviešu radio raidijuma, 1980. gada
janvari
176-180 lpp.

23. Latvietibas mozaika un princips "Audiatur
et altera pars"

LITERATURA un MAKSLA ( Riga), 1989. gada 20. maija;
sakotneji - 1986. gada referats Kalamazu Latviešu
Centra studentiem; velak ar dažiem isinajumiem
nodrukats LAIKA 1987.(? ) gada,
181-196 lpp.

© 2001 Adolf Sprudzs
Published with the author's permission.


Return to D'Angelo Law Library

Return to Adolf Sprudz profile at the University of Chicago Law School